Помош
УПАТСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ МАТИЧЕН РЕГИСТАР

Назив Опис Преземи
УПАТСТВО ЗА ПОРТАЛ НА УВМК УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОРТАЛОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ МАТИЧЕН РЕГИСТАР

ИНФО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Бул. Св.Кирил и Методиј 54
1000 Скопје, Р.Македонија

E-маил: contact@uvmk.gov.mk
Тел: 02 3223-787
Fax: 02 3215-496